Oppdraget: Et tryggere samfunn. Stort selskap, stort ansvar.

Vi satser på vårt teknologiske in-house miljø for å kunne utfordre hvordan vi tenker om etablerte sannheter, på veien til å bli morgendagens forsikringsselskap.

Vi er avhengige av de beste hodene innen design og teknologi for å skape de aller beste løsningene for kundene våre.

RolleFrist

Vi knytter sammen kompetanse fra ulike miljøer for å løse problemer. Vi respekterer hverandres kompetanse og ulikheter og spiller hverandre gode.

Å være morgendagens selskap er en mental tilstand. En tilstand hvor vi skaper noe nytt med forankring i det vi er, og samtidig utforsker det ukjente – for å utfordre det vi er.

Nye behov og utfordringer krever digitale tjenester som støtter opp under bredden av vår forretningsvirksomhet. Vi må ivareta teknisk og visuell kontinuitet på tvers av vår produktportefølje. Derfor har vi laget Jøkul, vårt designsystem.

Både prosessen og resultatet, selve designsystemet — er gjennomsyret av kollektiv kunnskap.

Designsystemforumet er, som forumene i oldtidens Roma, stedet hvor seire feires, filosofier diskuteres, meninger ytres og felles arbeid planlegges.

Jøkul er mer enn bare et komponentbibliotek. Vårt designsystem er en driver av designkultur som eies av alle som jobber hos oss.